SEM - SÖKORDSANNONSERING MED GOOGLE ADS

Google Ads är Googles egna plattform för sökordsannonsering. Med Google Ads kan du betala för att synas i sökresultatet på utvalda sökord och fraser. Man kan med andra ord köpa sig en bra placering. Den stora behållningen med Google Ads är att du kan driva rätt besökare med en väl utformad kampanj.

PPC - Pay Per Click

Google Ads baseras på ett PPC-system vilket innebär att annonsören endast betalar när någon klickar sig vidare via annonslänken i sökresultatet. Priset man betalar för ett klick avgörs genom en budgivning där den som betalar mest får den bästa placeringen på ett specifikt sökord. Du kan sänka priset för ett klick genom att höja din sidas Quality score. Det kan vi på Seombie hjälpa dig med i samband med att vi tar fram en lämplig budgivningsstrategi för ditt företag.

Sökordsannonsering med Google Ads

Sökordsannonsering - en process

När vi hanterar en kunds Google Adskonto lägger vi upp arbetet enligt nedanstående steg. Du kan givetvis ta hjälp av oss även om du bara vill ha hjälp med vissa delar. Kontakta oss för en offert så återkommer vi så fort vi har tid.

Sökordsanalys

Utifrån verksamhet, konkurrens och lönsamhet väljer vi ut vilka sökord och fraser som är lämpliga att annonsera med i ditt fall. Vi tar hänsyn till sökvolymer men det viktigaste är att vi hittar de sökord som ger bäst relevans utifrån kundens avsikter med sökningen. Vi ser till att sökordsanalysen mynnar ut i en lämplig sökordsstrategi som kommer att leda till en högre Quality score och därmed även lägre budpriser.

Konto, kampanjer och annonser

Tillsammans med kunden sätter vi upp ett konto samt tillhörande kampanjer i vilka olika annonser kommer att läggas. Vi anpassar och optimerar dina annonser utifrån sökordsanalysen, dina landningssidor samt uppsättningen av kampanjer. Detta arbete sker löpande under en period, vanligtvis under 2 till 4 veckor, för att löpande kunna trimmas in och leda till högre Quality score. Det vi gör under den tiden är bland annat:

  • Justerar bud och budgivningsstrategi
  • Arbetar med negativa sökord för att öka annonsernas relevans och lönsamhet
  • Testar och jämför olika annonser
  • Optimering av landningssidor för ökad Quality score och bättre lönsamhet

Du som kund äger kontot och har alltså hela tiden full kontroll över de intäkter som genereras av annonseringen. Betalningen till Google sköter du också på egen hand.

Uppföljning och utvärdering

Vi dokumenterar löpande resultatet av olika förändringar och informerar även kunden om förbättringsmöjligheter. Vi sätter tillsammans med kunden upp en arbetsplan som passar båda parter vad gäller återkoppling och rapportering. För absolut bästa lönsamhet med sökordsannonseringen ser vi gärna ett långsiktigt samarbete med kunden. Kontakta oss idag för mer information och offert.

Kontakt-
formulär


Vill du mer om vad vi kan göra för dig, tveka inte att kontakta oss idag!